Szkolenie Sportowe Młodzieży

Programy szkolenia i kryteria rekrutacji do szkół – link

REALIZACJA UMÓW MINISTERSTWA SPORTU i TURYSTYKI

W nawiązaniu do §5 ust. 2 umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, NLO SMS ZPRP prezentuje poniżej zestawienie działań od 01 września do 31 grudnia 2018  roku, obejmujące termin oraz miejsce ich realizacji, ze wskazaniem czasu rozpoczęcia i zakończenia planowanych działań wraz z informacją dotyczącą osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.

NLO SMS PŁOCK 2018 r.

trenerzy, zawodnicy, akcje startowe, akcje szkoleniowe

NLO SMS Gdańsk 2018 r.

trenerzy, zawodnicy, akcje szkoleniowe

NLO SMS Kielce 2018 r.

trenerzy, zawodnicy, akcje szkoleniowe, uczestnicy szkolenia

niepubliczne szkoły mistrzostwa sportowego ZPRP

Koordynator programu: Andrzej Wiśniewski

Od Do  KIELCE Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją Osoba odpowiedzialna lista
2017-01-01 2017-12-31 Zgrupowanie internat – Kielce Radosław Wasiak/ Sławomir Szmal  lista
2017-09-01 2017-12-31 turnieje krajowe – Polska Rafał Bernacki/ Mariusz Jurasik  lista
Od Do  PŁOCK Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją Osoba odpowiedzialna lista
2017-01-01 2017-12-31 Zgrupowanie stacjonarne Płock Bogdan Zajączkowski  lista
2017-02-12 2017-02-18 Zgrupowanie w Szczyrku Jagodziński Marek lista lista ng
2017-07-31 2017-08-10 Zgrupowanie Władysławowo Jagodziński Marek  lista nlo

lista ng

 lista
2017-08-20 2017-08-29 Zgrupowanie Władysławowo Jagodziński Marek lista

lista

2017-02-13 2017-02-19 Zgrupowanie zagraniczne w Norwegii Bogdan Zajączkowski lista
2017-01-01 2017-12-31 Mecze I Liga zg. Z harmonogramem Bogdan Zajączkowski  lista
2017-01-01 2017-12-31 Mecze Juniorki Młodsze i starsze Bogdan Zajączkowski  lista
2017-09-04 2017-09-09 Turniej zagraniczny w Wiedniu/Austria Marszałek Andrzej  lista
2017-12-01 2017-12-31 Turniej krajowy Bogdan Zajączkowski  lista
Od Do  GDAŃSK Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją Osoba odpowiedzialna lista
2017-01-01. 2017-12-31. Zgrupowanie internat – Gdańsk Witold Lisiewicz lista
2017-01-22. 2017-01-29. Zgrupowanie szkoleniowe – Władysławowo Adam Lisiewicz  lista
2017-07-30. 2017-08-10. Zgrupowanie szkoleniowe – Szczyrk Pilch Marcin lista
2017-08-17. 2017-08-27. Zgrupowanie szkoleniowe – Władysławowo Adam Lisiewicz lista
2017-06-19. 2017-06-25. Konsultacja lecznicza – Władysławowo Adam Lisiewicz  lista
2017-02-01. 2017-12-31. I LIGA  – kraj Tomaszewski Dariusz  lista
2017-01-01. 2017-12-31. Liga wojewódzka juniorów –  województwo Prześlakiewicz Jan  lista
2017-02-01. 2017-12-31. II Liga  – kraj Pilch Marcin  lista
2017-01-01. 2017-12-31. Mecze kontrolne Prześlakiewicz Jan  lista
2017-11-01. 2017-11-30. Turniej Listopadowy – Gdańsk Prześlakiewicz Jan  lista
2017-09-06. 2017-09-10. Turniej  Międzynarodowy Wiedeń – Austria Tomaszewski Dariusz  lista
2017-12-06. 2017-12-10. Turniej  Międzynarodowy Wiedeń – Austria Tomaszewski Dariusz  lista

szkolenie dziewcząt

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PŁOCKU ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ w POLSCE

AL. KILIŃSKIEGO 4
09-402 PŁOCK
TEL./FAX: 24-366-43-60
http://smsplock.zprp.org.pl

szkolenie chłopców

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Kołobrzeska 77
80-396 Gdańsk

tel.(58) 557-21-31,  557-21-69, 765-06-27
https://sport.bm.pl/smszprpgda/

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce

ul. Jagiellońska 90
25-734 Kielce
http://smskielce.pl

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942).
 4. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 59).
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U 2017 poz. 60).

KRYTERIA REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH O PROFILU PIŁKI RĘCZNEJ

OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z dnia 4 grudnia 2015 r. poz. 2156)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942)

Test sprawności ukierunkowanej – punktacja

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży:

w oparciu o analizę i ocenę nadesłanych ofert Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o powierzeniu organizacji zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży:

 • w roku 2017:
  • województwu MAŁOPOLSKIEMU – w sportach zimowych,
 • w roku 2018:
  • województwu PODKARPACKIEMU – w sportach zimowych,
  • województwu WIELKOPOLSKIEMU – w sportach halowych (w tym piłka ręczna),
  • województwu ŚLĄSKIEMU – w sportach letnich,
 • w roku 2019:
  • województwu ŚWIĘTOKRZYSKIEMU – w sportach halowych (w tym piłka ręczna),
  • województwu LUBUSKIEMU – w sportach letnich.

Zmiany w organizacji szkolenia kadr wojewódzkich

W 2017 r. rola organizatorów KW młodzików w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich młodzika (KWM). W 2016 r. rola organizatorów KWM w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów.

W grach sportowych nie powierzono zadania organizacji kadr wojewódzkich juniorów młodszych.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży będzie organizowana w Województwie Mazowieckim.

Finały OOM od 17 lipca do 23 lipca 2017 r.

W 2016 r. rola organizatorów KW w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu

Pod koniec stycznia Minister Sportu i Turystyki ogłosił Decyzję dotyczącą wspierania szkolenia kadr wojewódzkich (KW). W 2016 r. rola organizatorów KW w piłce ręcznej przypada wojewódzkim federacjom sportu, które indywidualnie na swoim terenie określają limity szkolenia dla poszczególnych sportów.

Wysokość dotacji dla wszystkich sportów w poszczególnych województwach zależy od punktów Systemu Sportu Młodzieżowego. Oznacza to, że poszczególne wojewódzkie związki piłki ręcznej będą mogły powołać inną liczbę zawodników do szkolenia, przydzielając jednocześnie dni szkolenia (od kilku do 40). Podsumowaniem szkolenia KW jest letnia edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, której organizatorami są Dolnośląska Federacja Sportu i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Półfinały OOM 1-3 lipca 2016 r.

Finały OOM od 18 lipca 2016 r.

MAKROREGIONALNE OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY 2014/2015

Program zakończony

Koordynator programu: Łukasz Monikowski – ZPRP

Uczestnicy: wojewódzkie związki piłki ręcznej (plik pdf)

REGIONALNE OŚRODKI SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY 2014/2015

Program zakończony
Koordynator programu: Dorota Liese-Romanowska – ZPRP

Pin It on Pinterest