24 czerwca 2015

Informacja ZPRP

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się na portalu Handball.pl w dniu 23.06.2015 Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, że przytoczona w nim ocena wydatków z budżetu ZPRP na wynagrodzenia  jest nierzetelna oraz nieprawdziwa. Przedstawione przez autora artykułu wnioski w żaden sposób nie oddają rzeczywistego stanu wydatków na wygrodzenia w ramach ZPRP.

Pozycja „wynagrodzenia” poza wynagrodzeniami pracowników biura obejmuje także:

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej dziesięciu kadr narodowych,

– wynagrodzenia kadry medycznej i odnowy biologicznej na potrzeby tychże kadr,

– wynagrodzenia kadry pomocniczej na potrzeby tychże kadr,

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej kadr wojewódzkich,

– wynagrodzenie kadry szkoleniowej Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży,

– wynagrodzenia zawodniczek i zawodników seniorskich reprezentacji za uczestnictwo w akcjach szkoleniowych i zawodach,

– nagrody dla zawodniczek, zawodników oraz kadry szkoleniowej seniorskich reprezentacji za osiągnięte wyniki sportowe,

– stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników seniorskich reprezentacji Polski,

– wynagrodzenia dla sędziów za prowadzenie wszystkich zawodów organizowanych przez ZPRP (w tym zawodów ligowych i młodzieżowych na szczeblu centralnym),

– wynagrodzenia dla wykładowców w ramach kursów trenerskich organizowanych przez ZPRP,

– inne wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło związanych z organizacją imprez sportowych i szkoleniowych ZPRP.

Na wzrost wysokości wynagrodzeń w roku 2014 o 2 916 728,00 złotych wpływ miały wydatki, których nie poniesiono w roku poprzednim na łączną kwotę 1 361 040,00 złotych. W tym m.in. na:

– stypendia sportowe dla zawodniczek i zawodników reprezentacji za osiągnięte wyniki sportowe odpowiednio podczas Mistrzostw Świata kobiet Serbia 2013 oraz Mistrzostw Europy mężczyzn Dania 2014 w łącznej kwocie 1 142 640,00 złotych,

– wynagrodzenia kadry szkoleniowej kadr wojewódzkich,

– wynagrodzenia dla wykładowców w ramach kursów trenerskich organizowanych przez ZPRP.

Ponadto wzrost w pozycji „wynagrodzenia” nastąpił w wyniku:  

– wzrostu zatrudnienia w związku z EHF EURO 2016,

– wzrostu wynagrodzeń dla zawodniczek i zawodników seniorskich reprezentacji z powodu zwiększonej liczby akcji szkoleniowych,

– zwiększenia wynagrodzeń kadry szkoleniowej, medycznej, odnowy biologicznej oraz pomocniczej kadr narodowych,

– zwiększenia wynagrodzeń w wyniku poszerzenia programu Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży,

– powiększenia wydatków poniesionych na sędziowanie, co związane jest ze zwiększeniem liczby zawodów.

Należy podkreślić, że w pozycji „wynagrodzenia” zawarte są i będą wszelkie wynagrodzenia związane z organizacją EHF Euro 2016, albowiem budżet EHF EURO 2016 rozliczany  jest w ramach budżetu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie list płac, umów zlecenia, umów o dzieło oraz ryczałtów sędziowskich.

Jednocześnie informujemy, że spośród 15 członków Zarządu ZPRP w biurze Związku zatrudnione są trzy osoby: Dyrektor Biura, Dyrektor EHF EURO 2016, Marketingu i Rozwoju oraz Komisarz Rozgrywek.

Rzecznik Prasowy ZPRP Jan Korczak-Mleczko

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest