12 grudnia 2006

Akcje szkoleniowe: COS – kursy kwalifikacyjne na pierwszą i mistrzowsk

Centralny Ośrodek Sportu, Pion Programowo-Sportowy, Zespół Metodyczno-Szkoleniowy informuje o terminach organizowanych szkoleń w roku 2007 w Warszawie, hotel ?Meksyk? (teren AWF):
1. Kurs kwalifikacyjny na pierwszą klasę trenerską: 06?16.03.2007 (10 dni).
Do zakwalifikowania wymagany jest m.in. 3-letni staż pracy na stanowisku trenera kl. II oraz udokumentowany dorobek trenerski.
2. Kurs kwalifikacyjny na mistrzowską klasę trenerską: 21?30.09.2007 (10 dni).
Do zakwalifikowania wymagany jest m.in. 5-letni staż pracy na stanowisku trenera kl. I oraz udokumentowany dorobek trenerski.

Orientacyjny koszt:
– 2000,- zł ? dydaktyka, zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie,
– 1150,- zł – tylko dydaktyka (bez zakwaterowania i wyżywienia).
Prosimy o zgłaszanie kandydatów na ww. szkolenia poprzez przesłanie wniosku awansowego/zgłoszenia oraz kwestionariusza osobowego do COS ? Zespół Metodyczno-Szkoleniowy ul. Łazienkowska 6 A, 00?449 Warszawa (na I kl. trenerską do dnia 6 lutego 2007 roku) tel. 022-5298772, 5298779, fax 022-5298921, e-mail: ewa.chosinska@cos.pl, lub maciejdamm@cos.org.pl

Osoby zakwalifikowane na szkolenia będą powiadamiane o szczegółach w odrębnej korespondencji.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest