23 listopada 2006

Przetargi, oferty: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
organizację obozów o profilu sportowo-szkoleniowym dla dzieci i młodzieży z UKS-ów w okresie letnich wakacji w 2007 r. dla około 95-120 uczestników (tj. około 6-8 grup szkoleniowych) w niżej podanych orientacyjnie terminach:
PAKIET A 16 ? 29.07.2007 r.
PAKIET B 18 ? 31.07.2007 r.
PAKIET C 03 ? 16.08.2007 r.
PAKIET D 07 ? 20.08.2007 r.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, działając na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na ww. postępowanie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców:
PAKIET A – ALTUR Sp. z o.o., 44-330 Jastrzębie, ul. Kasztanowa 5

PAKIET B i C – Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie 09-110 Sochocin, ul. Szkolna 17

PAKIET D – Zespół Szkół Rolniczych w Potoczku, 23-313 Potok Wielki, woj. lubelskie

Zawiadamiając o powyższym, dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest