8 lutego 2007

ZAPYTANIE OFERTOWE: Polska-Serbia

Uprzejmie informujemy, że Związek Piłki Ręcznej w Polsce w dniu 2 lub 3 czerwca 2007 r.  jest organizatorem meczu eliminacyjnego do Finału Mistrzostw Świata Kobiet – Francja 2007  pomiędzy reprezentacjami POLSKI i SERBII. Ogłaszamy konkurs ofert na organizację w/w zawodów.

Oferta winna zawierać szczegółowe informacje dotyczące następujących punktów:

1. Zakwaterowanie ekipy Polski i Serbii, sędziów, delegatów Europejskiej Federacji
     Piłki Ręcznej, przedstawicieli Związku – łącznie około 55 osób.
2. Wyżywienie ekip i osób wymienionych powyżej, zakładając przyjazd w dniu
     poprzedzającym termin meczu i wyjazd w dniu po meczu.
3. Zabezpieczenie transportu na terenie kraju /autobus, mikrobusy/ w celu
    zabezpieczenie przewozu ekipy Serbii /21 osób/, sędziów międzynarodowych /2
    osoby/ i delegata EHF /1 osoba/ z miejsca przylotu /lotnisko/ lub przyjazdu /dworzec
    kolejowy/ do miejsca zakwaterowania /hotel/, przejazdy lokalne /hotel-hala/ oraz
    odwiezienie po zawodach do miejsca przybycia.
4. Zabezpieczenie opiekunów – tłumaczy dla ekipy Serbii, sędziów
    międzynarodowych i delegata EHF.
5. Zabezpieczenie hali sportowej /zweryfikowanej do organizacji zawodów rangi 
    Mistrzostw Europy/ na czas zawodów i treningów ekip / poprzedzających zawody
    główne/ ze szczególnym uwzględnieniem :
a. dekoracji /obowiązkowo winny być flagi narodowe Serbii, Polski, państw z których będą  wyznaczeni sędziowie i delegat EHF oraz oficjalna flaga EHF, która dostarczy ZPRP
b. nagłośnienie – radiofonizacja hali oraz obsługa informacyjna /spiker, informator sportowy/, a także możliwość wykonywania /odtworzenia z płyt CD lub wykonania przez orkiestrę/ hymnów narodowych Serbii i Polski przed rozpoczęciem zawodów
c. możliwość instalacji plansz reklamowych /w tym zabezpieczenie powierzchni reklamowej na potrzeby ZPRP/
d. obsługi technicznej i ekip porządkowych /zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczenia organizacji imprez masowych/
e. obsługi tablicy wyników i zegara mierzącego czas gry
f. obsady stolika sędziowskiego /w uzgodnieniu z macierzystym Wojewódzkim Związkiem Piłki Ręcznej/
g. organizacji widowni /sprzedaż i przedsprzedaż biletów/
h. zabezpieczenie opieki medycznej /lekarz dyżurny, karetka pogotowia/ przed, w czasie i po zawodach
6. Organizacja konferencji prasowych:
– w przedzień meczu;
– 15 minut po meczu. 
6. Zapewnienie odnowy biologicznej dla potrzeb ekip i sędziów w czasie ich pobytu.
7. Zapewnienie pełnej informacji o zawodach w mediach oraz poprzez afisze, plansze,
    banery itp.
8. Organizacja konsultacji szkoleniowej reprezentacji Polski /około 25 osób/ w
     terminie od 28 maja br. do dnia meczu włącznie. Zabezpieczenie zakwaterowania, 
     wyżywienia oraz hali sportowej na treningi 2 x dziennie.
9. Organizacja kursokonferencji trenerów ekstraklasy i I ligi kobiet /około 60 osób/, w
    terminie 01 – 03.06.2007. Zabezpieczenie zakwaterowania, wyżywienia oraz hali
    sportowej i sali wykładowej na zajęcia.

Informujemy, że przewidywana jest bezpośrednia transmisja z zawodów w jednym z programów telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym.

Oferty zawierające wstępne preliminarze finansowe z wyszczególnieniem nakładów  własnych należy przesyłać pocztą lub składać bezpośrednio do Biura ZPRP w Warszawie – terminie do dnia 16 lutego 2007.

Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Imprez ZPRP/ numer telefonu 022 892 92 34-35/

Związek Piłki Ręcznej w Polsce zastrzega sobie prawo wyboru oferenta lub nie przyjęcia żadnej ze zgłoszonych ofert.

Otrzymują :
– wszystkie Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej
– kluby ekstraligi i I ligi kobiet
– inne organizacje sportu i kf /OSiR-y itp./

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest