17 maja 2007

Szansa dla ręcznej

Prezes ZPRP Andrzej Kraśnicki spotkał się z sekretarzem stanu w Ministerstwie Sportu Arnoldem Masinem. Podczas rozmowy omówiono zasady współpracy ZPRP przy organizacji ogólnopolskiego programu turniejów sportowych „Szkolna Liga Młodych Talentów”. Prezes Kraśnicki zadeklarował powołanie zespołu w Związku, który będzie współdziałał z organizatorami i projektodawcami systemu.

Wezmą w nim udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponagimnazjalne. Program, który rozpocznie się od początku najbliższego roku szkolnego, będzie oparty na współzawodnictwie klasowym. Będzie zaczynał się na poziomie szkoły, z której najlepsza klasa – wzmocniona o 2-3 uczniów z tej samej placówki – awansuje do rozgrywek powiatowych. Zwycięzca tych rozgrywek wzbogacony o 2-3 zawodników z powiatu będzie startował w finałach wojewódzkich. Rozszerzenie składu tej drużyny na szczeblu centralnym odbędzie się na podobnych zasadach jak na niższym poziomie. Istotą tych rozgrywek jest objęcie współzawodnictwem sportowym jak największej liczby uczniów i w maksymalny sposób umożliwienie im zostania jak najdłużej przy uprawianiu dyscypliny.

Związek chce pomóc przy szkoleniu uczniów, którzy będą sędziować te rozgrywki. Planuje także nagradzać najlepsze zespoły uczestnictwem w międzynarodowych turniejach, wspierać metodycznie nauczycieli wychowania fizycznego.

Cały program jest w trakcie tworzenia i w stosunku do przedstawionego projektu będą mogły następować zmiany, które ułatwią jego realizację.

Związek bardzo optymistycznie odebrał spotkanie z Panem Ministrem Masinem, mając nadzieję na wykorzystanie naszej dyscypliny dla intensyfikacji procesu wychowawczego i rozwoju sportu szkolnego. 

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest