3 kwietnia 2008

Przetarg na piłki i bramki

W imieniu Związki Piłki Ręcznej w Polsce zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. dostawę wraz z dystrybucją 630 sztuk piłek do gry w piłkę ręczną dla Klubów Sportowych  na terenie całego kraju,

2. dostawę wraz z dystrybucją 42 kpl. Bramek do gry w piłkę ręczną (na jeden komplet składają się dwie bramki z siatkami) dla Klubów Sportowych na terenie całego kraju.

Wszystkie zainteresowane przetargami firmy dysponujące odpowiednimi warunkami pozwalające na podjęcie się realizacji wymienionego zdania proszone są o wejścia na stronę internetową Związku Piłki Ręcznej w Polsce www.zprp.pl i pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z działu Przetargi.

Osobą odpowiedzialną za prowadzone postępowanie przetargowe z ramienia ZPRP jest Pan Paweł Wiśniowski.

Komisyjne otwarcie ofert złożonych na dostawę bramek w dniu 29 kwietnia 2008 r. do godz. 13.00 nastąpi w dniu 29 kwietnia 2008 r. 2008 r. o godz. 13.15, natomiast dotyczącej dostawy piłek o godz. 13.45 w siedzibie ZPRP w Warszawie ul. Tamka 3.

Sekretarz Generalny
Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Marek Szajna

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest