5 maja 2008

Zawiadomienie o wyborze oferty – piłki

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, działając na podstawie art.92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z dystrybucją 630 sztuk piłek do gry w piłkę ręczną dla około 42 klubów sportowych na terenie całego kraju dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Wykonawcy: firma „PESMENPOL” Firma Produkcyjno Handlowa, 32-425 Trzemeśnia 53, która zaoferowała wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem brutto 16 140,60 Pln. i która przedstawiła najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i ocena techniczna.Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona ani żaden wykonawca nie został wykluczony. Zawiadamiając o powyższym, dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu.

Marek Szajna
Sekretarz Generalny ZPRP

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest