10 września 2008

Konkurs na trenera kadry juniorek

Rada Trenerów  ZPRP ogłasza konkurs na stanowisko  trenera głównego kadry narodowej juniorek (zawodniczek urodzonych w roku 1992 i młodszych).

I. Podstawowe cele i zadania szkoleniowe:
 –  Przygotowanie zawodniczek  do gry w reprezentacji Polski seniorek
 – Przygotowanie reprezentacji Polski do startu w zawodach głównych rangi młodzieżowych mistrzostw Europy i  świata
Zadania etapowe:
– 2008 r. – szkolenie centralne – przygotowanie do startu w MEJ-2009
– 2009 r. – przygotowanie  i start w Mistrzostwach Europy Juniorek
– 2010 r. – przygotowanie zespołu i start w Mistrzostwach Świata Juniorek
– 2011r. – przygotowanie zespołu i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
– 2012 r. – przygotowanie zespołu i start w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata

II. Warunki zatrudnienia:
1. okres 2008 – 2012  – po każdym roku pracy lub zawodach głównych ocena pracy przez Radę Trenerów. Pozytywna ocena jest podstawą kontynuacji pracy na następny rok.
2. Praca na zasadzie umowy – zlecenia. Płaca za przepracowane dni szkolenia centralnego zgodnie ze stawkami zatwierdzonymi przez Zarząd Związku..

III.  Kandydaci winni spełniać następujące warunki:– ukończone studia wyższe;
– minimum – dyplom trenera II klasy;
– minimum 5 lat pracy z zespołami ligowymi lub młodzieżowymi;
– pożądana znajomość języka obcego (angielski i niemiecki);

IV. Przebieg  i warunki konkursu:
Wniosek zawierający:
– Dane osobowe oraz informacje o przebiegu pracy i osiągnięciach w sporcie,  ewentualnie  w innych dziedzinach;
–  Kopie dokumentów i oświadczenia potwierdzające warunki wymienione w pkt. III.
należy dostarczyć lub nadesłać w zaklejonej kopercie  z dopiskiem „ Konkurs na trenera kadry narodowej juniorek -92” do dnia 26.09.2008 r. do godz. 16.00 na adres:  Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ul. Tamka 3 00-349 Warszawa (decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura Związku)

V. Postanowienia końcowe.
Rada Trenerów do dnia 06.10.2008 rozpatrzy nadesłane wnioski i przedstawi wybranego(ą) kandydata(kę) do zatwierdzenia przez Zarząd ZPRP. Związek ma prawo  nie skorzystania z żadnej z przedłożonych ofert.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest