24 listopada 2008

Rozstrzygnięcie przetargu – Sp. Wakacje

Związek Piłki Ręcznej w Polsce, działając na podstawie art. 92 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz.1655, z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr sprawy: ZPRP /SportWakac/PN-6/08), w trybie przetargu nieograniczonego na ww. postępowanie dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert Wykonawców. Szczegóły w dziale przetargi.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest