16 kwietnia 2009

Andrzej Kraśnicki w Prezydium PKOl

Sprawy organizacyjne zdominowały 15 kwietnia br. drugie w kadencji 2009-2013 posiedzenie Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jego członkowie, obradujący w Centrum Olimpijskim pod przewodnictwem Prezesa Piotra Nurowskiego, między innymi powołali tego dnia Prezydium PKOl – podaje serwis olimpijski.pl

W jego skład – oprócz Prezesa, wybranego jeszcze 4 kwietnia przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, weszli: Pierwszy Wiceprezes – Andrzej Kraśnicki (prezes ZPRP) oraz Wiceprezesi Ryszard Stadniuk, Zbigniew Waśkiewicz, Ryszard Parulski i Irena Szewińska; sekretarz generalny – Adam Krzesiński, skarbnik – Zygmunt Wasiela oraz: Józef Bejnarowicz, Jacek Bierkowski, Kajetan Hądzelek, Dorota Idzi, Zdzisław Ingielewicz, Grzegorz Lato, Mirosław Przedpełski, Jerzy Skucha, Apoloniusz Tajner, Krzysztof Usielski i Wojciech Walkiewicz – członkowie Prezydium.


fot. Adam Nurkiewicz-Mediasport

Ukonstytuowała się także Komisja Rewizyjna, w której skład weszli: Zenon Hajduga (przewodniczący), Jan Werner (z-ca przewodniczącego), Wojciech Morawski (sekretarz) oraz Jan Hawrylewicz i Artur Popko (członkowie).

Na środowym posiedzeniu Zarząd przyjął Stanowisko PKOl w sprawie projektu „Ustawy o sporcie”, konsultowanego obecnie w środowisku sportowym. Zaproponował w nim między innymi nieco szerszą i doprecyzowującą redakcję zapisów artykułów Ustawy mówiących o narodowym ruchu olimpijskim i paraolimpijskim a także – sankcje grożące m.in. za bezprawne używanie zastrzeżonej symboliki olimpijskiej. Ponieważ polskie związki sportowe zgłaszają także wiele innych uwag i propozycji do projektu Ustawy (zastrzeżenia dotyczą m.in. skrócenia do najwyżej dwóch kadencji okresu kierowania związkami przez ich prezesów, ograniczenia liczebności zarządów związków czy wykorzystywania przez narodowe federacje wizerunków reprezentantów Polski) – do wypracowania ostatecznego stanowiska PKOl w sprawie Ustawy upoważniono (większością głosów) Prezydium, które swoje pierwsze posiedzenie odbędzie w dniu 25 kwietnia br.

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia (z 4 kwietnia) Zarząd powołał 4-osobowy zespół roboczy, który zajmie się opracowaniem regulaminu Wielkiej Honorowej Polskiej Nagrody Sportowej – przyznawanej, począwszy od r.2009, za najwybitniejsze wyniki roku w sporcie. W jego skład weszli: Piotr Nurowski, Adam Krzesiński, prof. dr. Janusz Czerwiński (honorowy prezes ZPRP) i dr Kajetan Hądzelek.

Zebrani zapoznali się również z harmonogramem wydarzeń upamiętniających przypadające w br.  90-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do najważniejszych imprez jubileuszowych będą należeć: centralne uroczystości „Dni Olimpijczyka 2009” (Spała i Tomaszów Maz., 25-26 kwietnia), 14. Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich (16 – 31 maja) oraz 10. Piknik Olimpijski i sesja edukacyjna dla szkół noszących imię Polskich Olimpijczyków (6 czerwca). Pod auspicjami 90-lecia będą odbywać się niemal wszystkie organizowane w Polsce mistrzostwa świata i Europy oraz młodzieżowe mistrzostwa kraju.

PKOl postanowił także odkupić od rodziny złoty medal Olimpijski z Sydney zmarłej niedawno Kamili Skolimowskiej – uzyskane z tego tytułu pieniądze pomogą w sfinansowaniu kosztownych terapii, w tym pilnych operacji młodych adeptów sportu  zmagających się z różnymi dolegliwościami.

Totalizator Sportowy będzie wspierać polskich olimpijczyków podczas zimowych igrzysk w Vancouver w 2010 oraz letnich w Londynie w 2012. Firma została sponsorem generalnym polskiej reprezentacji olimpijskiej oraz PPKOl.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest