23 kwietnia 2009

Kurs sędziowski w Gdańsku

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na kurs sędziego piłki ręcznej. Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa proszone są o kontakt elektronicznie na adres: obsady@poczta.fm lub winny zgłosić się w dniu 04.05.2009r. o godz.17,30 na Przystań Wioślarską Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Siennickiej 5.

1. Termin kursu: 04.05.2009 r. – 15.06.2009 r.
2. Miejsce: Przystań Wioślarska Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku przy ul. Siennickiej 5
3. Koszt kursu: 120 zł – płatne na pierwszych zajęciach (w cenę wliczone
są: materiały dydaktyczne, przepisy gry, emblemat sędziowski).
4. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej
średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). Dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest