8 października 2009

Oferta dla ośrodków gimnazjalnych

Związek Piłki Ręcznej w Polsce uprzejmie informuje o przyjmowaniu ofert szkół gimnazjalnych zainteresowanych przystąpieniem od roku szkolnego 2010/11 do programu szkolenia w Gimnazjalnych Młodzieżowych Ośrodkach ZPRP. Udział w w/w programie zobowiązuje do realizacji jednolitego programu szkolenia w zakresie piłki ręcznej oraz umożliwia korzystanie z dofinansowania działalności sportowej (zgrupowania, zawody, sprzęt sportowy, place trenerów – nauczycieli).

            Warunki przystąpienia do programu:

1.       1. Posiadanie lub powołane (od roku szkolnego 2010/11)  klas sportowych piłki ręcznej chłopców lub dziewcząt ( w klasie powinno być 20 uczennic lub 20 uczniów, stanowiących jeden zespół);

2.       2. Dysponowanie kadrą szkoleniową posiadającą uprawnienia  zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi i ZPRP (minimum uprawnienia instruktora piłki ręcznej);

3.       3. Współpraca z klubem sportowym ( każda klasa powinna startować jako oddzielna drużyna w rozgrywkach WZPR);

4.       4. Dysponowanie odpowiednią bazą sportową własną lub użyczoną przez inny podmiot.

5.       5. Udokumentowana współpraca ze szkołami podstawowymi w celu zapewnienia ciągłości szkolenia i naboru;

6.       6. Przesłanie oferty – zgłoszenia (druk w załączeniu)  na adres Związku do dnia 31.10.2010 r.


Uwaga:

Wszystkie oferty będą rozpatrywane i kwalifikowane do programu z zastrzeżeniem, że poszerzony program GMO ZPRP będzie uruchomiony z chwilą przyznania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki planowanych na rok 2010 środków finansowych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

ZAŁĄCZNIK – OFERTA-ZGŁOSZENIE (plik doc. do pobrania)

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest