26 marca 2010

Spotkanie Kom. ds. Promocji i Rozwoju PR

W dniu dzisiejszym w siedzibie ZPRP odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rozwoju i Promocji Piłki Ręcznej. Komisja został podzielona na dwa zespoły których pracę koordynował będzie jej przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan Sojkin. W skład poszczególnych zespołów weszli:

Zespół ds. marketingu:

– Ewa Grabowska

– Andrzej Kozłowski

– Bertus Servaas

– Sławomir Szmal

– Damian Wleklak

– Bartłomiej Walas

– Marek Grabowski

Zespół ds. rozwoju piłki ręcznej:

– Grzegorz Budziosz

– Zygfryd Kuchta

– Marek Żuk

– Robert Majdziński

– Bogusław Trojan

– Marcin Kobylarz

Po wcześniejszym zaopiniowaniu przez członków Komisji, przyjęty został „Plan Marketingowy ZPRP na 2010 rok” przygotowany przez Pana Andrzeja Kozłowskiego. Jako priorytetową przyjęto realizację 15 projektów wynikających z powyższego dokumentu:

 1. Opracowanie „Strategii marketingowej Związku do Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku” w oparciu o wcześniej opracowany audyt.

2. Opracowanie i wdrożenie klarownej struktury działania Związku w powiązaniu z funkcjonowaniem Biura Związku w zakresie jednolitej działalności marketingowej jak również rozwoju piłki ręcznej.

3. Opracowanie systemu działań promocyjnych skierowanych do konkretnych grup odbiorców; kibiców, firm sponsorskich, grup opiniotwórczych ( dziennikarze,  ludzie kultury – lobbing), klubów sportowych, dzieci i młodzieży oraz byłych i aktualnych zawodników, trenerów, sędziów i działaczy Związku.

4. Opracowanie i wdrożenie koncepcji scenariusza widowisk sportowych, które przyczynią się do przyciągnięcia większej ilości kibiców na te imprezy.

5. Opracowanie koncepcji organizacji dużych imprez – turniejów celem popularyzacji naszej dyscypliny. Koncepcja ta winna być spójna z systemem rozgrywek ligowych, play-off, oraz spotkaniami naszych czołowych klubów i reprezentacji.

6. Opracowanie i ogłoszenie konkursu „Na najlepsze widowisko piłki ręcznej” – realizacja scenariusza.

7. Powołanie zespołu przygotowującego dokumentację  aplikacyjną dot. organizacji Mistrzostw Europy w 2016 roku.

8. Opracowanie programu dotyczącego wytworzenia, sprzedaży i dystrybucji rozmaitych dóbr zawierających logo Związku.

9. Opracowanie standardowej oferty sponsoringowej oraz praw do transmisji TV i inny mediach. Na bazie tego opracowania stworzyć program pracy z pozyskanymi sponsorami celem realizacji podpisanych umów.

10. Opracowanie i wdrożenie programu PR Związku i programów społecznego zaangażowania (Klub Wybitnego Reprezentanta, organizacja dorocznych konkursów skierowanych do środowiska dziennikarskiego, wyboru najlepszej „7” kobiet i mężczyzn, najbardziej popularnych zawodników, itp.).

11. Opracowanie i wdrożenie programu wydawniczego Związku w celu popularyzacji piłki ręcznej, a także wsparcia dla programu szkoleniowego Związku.

12. Opracowanie i wdrożenie systemu wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji Związku.

13. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z kibicami i na ich rzecz.

14. Stworzenie jednolitego „Programu rozwoju piłki ręcznej w Polsce” w oparciu o dotychczasowy dorobek Związku, a także regionalne inicjatywy.

15. Opracowanie i wdrożenie programu popularyzacji i rozwoju „Plażowej piłki ręcznej” oraz rozwoju infrastruktury niezbędnej do uprawiania tej dyscypliny.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest