14 czerwca 2011

Instytut Sportu zaprasza trenerów

Informujemy, iż Instytut Sportu otrzymał zgodę Ministra Sportu i Turystyki na organizację kursów podwyższających kwalifikacje trenerskie. W 2011 wstępnie planowane jest przeprowadzenie kursu na pierwszą oraz na mistrzowską klasę trenerską. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 29 lipca 2011 roku.

Po skompletowaniu minimalnej liczby uczestników zostaną podane szczegółowe informacje na temat terminu rozpoczęcia, terminu sesji oraz odpłatności za kurs.

Więcej informacji na temat projektu Akademii Trenerskiej, proponowanych kursów i szkoleń znaleźć można na stronie internetowej:  www.akademiatrenerska.pl.

KURS NA UZYSKANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W SPORCIE: STOPIEŃ TRENERA KLASY MISTRZOWSKIEJ I TRENERA KLASY PIERWSZEJ – Komunikat informacyjny (plik PDF).

Akademia Trenerska jest projektem Ministerstwa Sportu i Turystyki koordynowanym przez Instytut Sportu w Warszawie. Projekt jest jednym z kluczowych elementów strategii Ministerstwa dotyczący wspierania środowiska sportowego w przygotowaniach olimpijskich – priorytetowo do igrzysk w Londynie w 2012 roku.

Podstawowym zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr sportowych. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia  trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę”. Innym zadaniem Akademii jest też promocja szkoleniowców systematycznie podnoszących swoje kompetencje, a w przyszłości wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia dla trenerów.

Ponadto Akademia w dotąd w Polsce niepraktykowany sposób, stwarza możliwość zawiązania się społeczności trenerskiej. Dzięki nawiązanym kontaktom podczas organizowanych warsztatów i na stronie internetowej Akademii, szkoleniowcy różnych dyscyplin mają niepowtarzalną okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń zawodowych oraz przekazywania tajników warsztatu trenerskiego przez starszych stażem trenerów elity młodszym. Efektem tworzenia się więzi społecznej między trenerami jest też poczucie integracji i chęć do współdziałania.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest