15 lipca 2011

Sprzedaż praw medialnych

Związek Piłki Ręcznej w Polsce informuje, iż rozpoczyna procedurę sprzedaży praw medialnych na terytorium Polski do:

– ROZGRYWEK SUPERLIGI ORAZ PUCHARU POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W SEZONACH 2011/2012 – 2013/2014,
– MECZÓW REPREZENTACJI POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ KOBIET I MĘŻCZYZN W LATACH 2012 – 2014,
– ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI I PUCHAR POLSKI W PLAŻOWEJ PIŁCE RĘCZNEJ
  KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ MECZÓW REPREZENTACJI POLSKI W PLAŻOWEJ PIŁCE RĘCZNEJ W LATACH 2012 – 2014.

Związek Piłki Ręcznej w Polsce (zwany dalej ZPRP) jest – zgodnie z Paragrafem 5a ust. 3 Statutu ZPRP – wyłącznym organizatorem współzawodnictwa sportowego na poziomie kwalifikowanym w piłce ręcznej oraz w piłce ręcznej plażowej i jedynym właścicielem praw medialnych do rozgrywanych w jego ramach zawodów. ZPRP jest również właścicielem praw medialnych do meczów reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn organizowanych w Polsce z wyjątkiem meczów, których właścicielem praw medialnych są Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej i Europejska Federacja Piłki Ręcznej.

ZPRP niniejszym zaprasza do składania Ofert na nabycie wyżej określonych Praw Medialnych podmioty:
–  posiadające możliwość dystrybuowania treści audiowizualnych,
–  posiadające wymagane koncesje, licencje, zezwolenia lub inne zgody w związku z  
   używaniem kanału telewizyjnego lub innego środka, za pośrednictwem którego ma
   mieć miejsce jakakolwiek transmisja lub inny przekaz, a także uprawnienia do wykonywania
   określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
– posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do realizacji złożonej Oferty,
– znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie/realizację złożonej Oferty.

Szczegółowe wymagania dotyczące Oferty znajdują się w „Zaproszeniu do składania Ofert”, które  zainteresowane i spełniające powyższe warunki podmioty uzyskają po złożeniu pisemnej prośby na adres: goralczyk@zprp.org.pl

Oferty winny być złożone nie później niż 29 lipca 2011 roku do godz. 12:00 czasu środkowo-europejskiego (końcowy termin składania Ofert). Oferty należy składać na następujący adres:

Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300
02-819 Warszawa

Warszawa, 15.07.2011r.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest