30 listopada 2011

Kurs sędziego piłki ręcznej

Komisja Sędziowska Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach ogłasza nabór kandydatów na kurs sędziego piłki ręcznej. Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w kursie proszone są o zgłaszanie się drogą mailową na adres: slzpr@wp.pl.

W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres mailowy. Cała korespondencja związana z kursem odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 2 lutego 2012.

Dodatkowe informacje na temat kursu uzyskać można w biurze Śląskiego Związku Piłki Ręcznej w Katowicach ul. Pawła 9 (tel. 322 537 780) lub bezpośrednio u kierownika kursu (kol. Michał Kopiec tel. 600 211 675).

1. Termin kursu: 16.02.2012 r.-15.05.2012 r.

2. Miejsce: Hala Sportowa MOSiR Siemianowice Śl., Kompleks Sportowy "Michał" ul. Orzeszkowej 1.

3. Koszt kursu: 300 zł – płatne na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto Śl.ZPR (w cenę wliczone są: materiały dydaktyczne, Przepisy gry w piłkę ręczną, emblemat sędziowski).

4. Zajęcia organizacyjne odbędą się w dniu 16 lutego 2011 o godzinie 18.00 w Siemianowicach Śl. Hala Sportowa MOSiR; Kompleks Sportowy "Michał" ul. Orzeszkowej 1.

5. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16-27 lat, wykształcenie conajmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników-aktualna karta zdrowia zawodnika) – dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.

UWAGA! Jednym z warunków ukończenia kursu jest zaliczenie sprawdzianu biegowego (2400 metrów w czasie 12 minut).

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest