22 marca 2012

Kurs na sędziego p.ręcznej

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o rozpoczynającym się kursie na sędziego piłki ręcznej.

Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o kontakt w formie elektronicznej na adres: obsady@poczta.fm lub winny zgłosić się osobiście w dniu 16.04.2012r. o godz.17.30 przy recepcji (hol główny) na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. Górskiego 1.

1. Termin kursu: 16.04.2012 r. – 11.06.2012 r. (każdy poniedziałek)
2. Miejsce: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku przy ul. K. Górskiego 1.
3. Koszt kursu: 150 zł – płatne na pierwszych zajęciach lub przelewem na konto (w cenę wliczone są: materiały dydaktyczne, przepisy gry, kartki, emblemat).
4. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). Dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest