24 września 2012

Z.Kuchta przewodniczącym Rady Trenerów

Na terenach warszawskiej AWF spotkali się dziś przedstawiciele środowiska trenerów oraz instruktorów piłki ręcznej. Zebranie otworzyło wystąpienie Prezesa ZPRP Andrzeja Kraśnickiego, a jego kulminacyjnym punktem był wybór przewodniczącego Rady Trenerów. Na stanowisku tym, w wyniku głosowania, Zygfryd Kuchta zastąpił ustępującego Marka Werle.

 

Oto jak przedstawiał się porządek obrad posiedzenia:

1. Wystąpienie Prezesa Zarządu ZPRP Andrzeja Kraśnickiego, które zarazem stanowiło znakomitą okazję do uhonorowania Diamentowymi Odznakami ZPRP niezwykle zasłużonych dla rozwoju piłki ręcznej szkoleniowców, wyróżnienia z rąk sternika związku oraz Prezesa Honorowego prof. Janusza Czerwińskiego odebrali:

– Bogdan Kowalczyk

– Henryk Norkowski

– Wojciech Nowiński

– Bogdan Wenta

– nieobecni byli Michał Kaniowski i Marek Karpiński.

Pamiątkowe patery odebrali też członkowie ustępującej Rady w składzie: Marek Werle, Bożena Karkut, Stanisław Majorek, Henryk Norkowski, Jerzy Szafraniec, Adam Pecold oraz Jerzy Ciepliński.

 

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, którymi zostali odpowiednio Witold Rzepka i Dariusz Tomaszewski.

3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

4. Wybór komisji madantowo – skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie przewodniczącego ustępującej Rady Trenerów Marka Werlego za okres 01.11.2008 – 31.07.2012.

6. Dyskusja nad przedłożonym sprawozdaniem.

7. Zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP. Nominacje otrzymali Jerzy Ciepliński, Zygfryd Kuchta i Marek Werle.

8. Wystąpienia programowe kandydatów na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP, w których nominowani przedstawili pokrótce swoje dotychczasowe osiągnięcia, a także plany rozwoju polskiej myśli szkoleniowej na najbliższe lata, szczególnie w kontekście mistrzostw Europy seniorów, które odbędą się w Polsce w roku 2016.

9. Wybory przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP w drodze głosowania (łącznie obecnych było 29 uprawnionych elektorów).

10. Ogłoszenie wyników wyborów na przewodniczącego Rady Trenerów ZPRP. Do uzyskania bezwzględnej większości 15 głosów już w pierwszej turze Zygfrydowi Kuchcie zabrakło zaledwie jednego głosu. Oznaczało to, że w drugiej rundzie legendarny „Zyga” zmierzył się z Jerzym Cieplińskim, z rywalizacji na tym etapie odpadł Marek Werle. Druga runda to już pewne zwycięstwo byłego kapitana, a potem trenera drużyny narodowej.

11. Przyjęcie wniosków i uchwał, po czym nastąpiło zakończenie zebrania.

/Fot. JG (8)

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest