4 października 2012

Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP

W dniach 6-7 października 2012 r. w Jachrance k/Legionowa odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W obradach weźmie udział 85 delegatów reprezentujących kluby PGNiG Superligi oraz Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.

5. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.

6. Wybór komisji:

1) mandatowo-skrutacyjnej,

2) wyborczej,

3) uchwał i wniosków.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu ZPRP.

8. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPRP.

10. Sprawozdanie komisji mandatowo-skrutacyjnej.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ZPRP.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Prezesa i członków Zarządu ZPRP.

14. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPRP.

15. Zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa ZPRP.

16. Sprawozdanie komisji wyborczej w sprawie wyboru Prezesa ZPRP.

17. Wystąpienia programowe kandydatów na Prezesa ZPRP.

18. Dyskusja.

19. Wybór Prezesa ZPRP.

20. Ogłoszenie wyników wyboru Prezesa ZPRP.

21. Wystąpienie wybranego Prezesa ZPRP uwzględniające rekomendacje kandydatów na członków Zarządu.

22. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPRP.

23. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w sprawie wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPRP.

24. Dyskusja – ciąg dalszy.

25. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPRP.

26. Dyskusja – ciąg dalszy.

27. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ZPRP.

28. Przedstawienie projektu nowego statutu ZPRP.

29. Dyskusja.

30. Zatwierdzenie nowego statutu ZPRP.

31. Przedstawienie projektu „Regulaminu dyscyplinarnego ZPRP”.

32. Dyskusja.

33. Zatwierdzenie „Regulaminu dyscyplinarnego ZPRP”.

34. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

35. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia.

36. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest