17 stycznia 2013

Przed sezonem piłki plażowej

W ub. tygodniu na zaproszenie członka Zarządu ZPRP Klaudiusza Sevkovica w Chorzowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska plażowej piłki ręcznej. Zapoznano się z aktualną sytuacją plażowej piłki ręcznej w kraju, omówieniu problemów i najważniejszych spraw dotyczących dyscypliny, w tym przygotowań do tegorocznych mistrzostw Europy.

Na spotkaniu zaproponowano nowy skład Komisji do spraw plażowej piłki ręcznej ZPRP, która ma zająć się aktualnymi problemami dyscypliny.

– Klaudiusz Sevkovic – przewodniczący
– Karolina Bryl – zastępca przewodniczącego
– Joanna Brehmer – członek
– Tomasz Paduch – członek
– Andrzej Jaworski – członek
 

W spotkaniu uczestniczył również Arkadiusz Fajok jako zaproszony gość.

Skład Komisji zostanie przedłożony do akceptacji Zarządu ZPRP. Uczestnicy spotkania omówili i przekazali przedstawicielowi Zarządu ZPRP wiele spraw i problemów dotyczących dyscypliny. Na wniosek Klaudiusza Sevkovica omówiono następujące sprawy:

– Preliminarz środków finansowych Komisji na sezon 2013;
– Wybór trenerów kadr kobiet i mężczyzn, wyznaczenie zadań trenerom;
– Przygotowania do mistrzostw Europy w plażowej piłce ręcznej, które odbędą się w Danii w lipcu 2013 r.;
– Wstępnie omówiono zaproponowany przez przedstawiciela ZPRP nowy system rozgrywek o mistrzostwo Polski i Puchar Polski w sezonie 2013;
– Odbyła się dyskusja dotycząca promocji dyscypliny w środowisku halowej piłki ręcznej.

Spotkanie zakończyło się sformułowaniem wielu wniosków i podziałem obowiązków dla nowych członków Komisji.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest