9 kwietnia 2013

Pomorze: Nabór na kurs sędziego

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku, przy udziale Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie, ogłasza nabór kandydatów na kurs sędziego piłki ręcznej.

Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa, proszone są o kontakt w formie elektronicznej na adres: arbiter7@o2.pl lub winny zgłosić się osobiście w dniu 18.04.2013r.

O godz.17:30 w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10.

1. Termin kursu: 18.04.2013r. – 06.06.2013r. (każdy czwartek)

2. Miejsce: Hala sportowa przy II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie ul. Królowej Marysieńki 10. 

3. Koszt kursu: 150 zł – płatne na pierwszych zajęciach.

(w cenę wliczone są: materiały dydaktyczne, przepisy gry).

4. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 – 30 lat, wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). Dokument ten należy okazać na pierwszych zajęciach.

Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu sędziowskiego uprawniające do prowadzenia zawodów piłki ręcznej  na terenie województwa pomorskiego.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest