31 grudnia 2013

Uchwała w sprawie licencji trenerskich

Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2013 r., na wniosek Dyrektora Sportowego ZPRP, jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 30/13 z dnia 1 września 2013 r. w sprawie zasad i warunków prowadzenia zespołów piłki ręcznej w zawodach i rozgrywkach organizowanych przez ZPRP, EHF lub IHF, nadając następujące brzmienie § 9 w/w uchwały:

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 3, § 4 i § 5, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2014r. 

Zapis ten umożliwia wszystkim trenerom, którzy nie posiadają stosownej kategorii licencyjnej, prowadzenie drużyn do zakończenia bieżącego sezonu rozgrywkowego, przedłużając termin wejścia w życie obowiązku posiadania przez szkoleniowca określonej kategorii licencji przy prowadzeniu zespołu w danej klasie rozgrywkowej (licencja A w Superlidze i I lidze, co najmniej B w II lidze i co najmniej C w rozgrywkach młodzieżowych) do końca okresu ważności licencji. W tym czasie trenerzy będą mieli możliwość uzupełnienia kwalifikacji, drogą ukończenia specjalistycznego kursu, organizowanego przez ZPRP (lub inny podmiot działający z upoważnienia Związku), w celu uzyskania w kolejnym roku licencji wyższej kategorii. 

Uchwała nie zwalnia natomiast szkoleniowca z obowiązku posiadania ważnej licencji trenerskiej nowego typu, tj. wydanej po 1 września 2013 r. Za udział zespołu w meczu, rozgrywanym w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., bez upoważnionego szkoleniowca (tzn. trenera bez licencji ZPRP) klub podlegać będzie karze określonej w regulaminach poszczególnych klas rozgrywkowych.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest