16 kwietnia 2014

Komunikat Komisji ds. PR Plażowej

Komisja ds. Piłki Ręcznej Plażowej przypomina zainteresowanym, że zgodnie z regulaminem rozgrywek o Mistrzostwo Polski na sezon 2014, § 5 pkt 1 cyt. „w rozgrywkach o MP i PP może uczestniczyć dowolna liczba klubów lub drużyn pod warunkiem, że klub sportowy, organizacja jest członkiem zwyczajnym ZPRP”.

Informujemy, że aby zostać przyjętym w poczet członków zwyczajnych ZPRP, należy złożyć w biurze związku następujące dokumenty:

* oryginał wypełnionej deklaracji członkowskiej (do pobrania na http://archiwum.zprp.pl/page/4)
* statut klubu
* potwierdzenie wpisu do właściwego rejestru (KRS lub władz lokalnych)
* potwierdzenie wpłaty rocznej składki członkowskiej ZPRP w wysokości 100 złotych na konto związku (nr rachunku:
http://archiwum.zprp.pl/page/6)

Drużyny, których kluby uczestniczą w rozgrywkach halowych ZPRP nie muszą składać dodatkowych dokumentów.

Prosimy o terminowe wypełnienie formalności i zgłaszanie drużyn do rozgrywek o Mistrzostwo Polski na sezon 2014. Formularz zgłoszenia zespołu do rozgrywek o MP jest dostępny na stronie ZPRP.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest