26 kwietnia 2014

Konferencja “Piłka ręczna w szkole”

III Międzynarodowa Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego „Piłka ręczna w szkole" odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2014 roku w Kielcach. Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół nauczania i doskonalenia umiejętności technicznych dzieci i młodzieży na każdym etapie ich rozwoju, uwzględniając zarówno specyfikę lekcji wychowania fizycznego, jak i trening sportowy.

Przewodniczącym Rady Programowej konferencji jest prof. dr hab. Janusz Czerwiński, współorganizatorem konferencji są Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach. Konferencję wspierają Świętokrzyski Związek Piłki Ręcznej oraz klub Vive Targi Kielce.

Trzecia edycja konferencji przebiegać będzie pod patronatem Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cele Konferencji:

 •ukazanie walorów piłki ręcznej jako dyscypliny sportowej wspomagającej rozwój fizyczny i emocjonalny dzieci i młodzieży;

 •prezentacja najnowszych zdobyczy w zakresie teorii i metodyki nauczania piłki ręcznej;

 •wymiana informacji i dyskusje;

 •integracja środowiska nauczycieli wychowania fizycznego.

Szczegółowy program oraz informacje dotyczące rejestracji uczestników TUTAJ.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest