28 czerwca 2014

Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP

W dniu 28 czerwca 2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Honorowym gościem był Jan Lityński, Doradca Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego.
Obrady rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz odegrania Mazurka Dąbrowskiego, zebranie otworzył prezes Andrzej Kraśnicki. Uczestnicy Zgromadzenia minutą ciszy uczcili osoby, które odeszły w minionym roku z groma środowiska piłki ręcznej. 

Do Prezydium Walnego Zgromadzenia wybrani zostali Michał Spieszny (przewodniczący), Jan Chudzikiewicz (zastępca przewodniczącego), Edyta Suchy (sekretarz).
Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrani zostali Wojciech Kuliński (przewodniczący), Ryszard Mańko i Michał Boczek
Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali Jerzy Lewandowski (przewodniczący), Marek Musiał i Mirosław Augustyn.

Postanowieniem Prezydenta RP na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu, za osiągnięcia w pracy społecznej, odznaczony został Zygfryd Kuchta.

Postanowieniem Prezydenta RP Ministra Sportu i Turystyki Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: Włodzimierza Edwarda Łabno, Marka Szajnę i Henryka Szczepańskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi uhonorowano: Ludwika Biegasika, Zdzisława Jeziornego, Bożenę Karkut, Jerzego Noszczaka, Bogdana Sojkina, Michała Aleksandra Spiesznego i Alfreda Wrzeskiego. 

Odznaczenia państwowe wręczone zostały przez Doradcę Prezydenta RP Jana Lityńskiego w asyście Prezesa ZPRP, Andrzeja Kraśnickiego. W imieniu odznaczonych podziękował Zygfryd Kuchta, który podkreślił, że bez wsparcia całego środowiska nie byłoby tych wyróżnień. 
Odznaczenia związkowe – Odznakę Diamentową z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” wręczono Jerzemu Noszczakowi i Henrykowi Szczepańskiemu.

Sprawozdanie podsumowujące działalność Zarządu ZPRP w ostatnim roku przedstawił prezes Andrzej Kraśnicki. Sternik Związku nawiązał także do przyszłości i podkreślił, że kładziony jest nacisk na dobre przygotowanie do  EHF Euro 2016 i zajęcie tam wysokiego miejsca. Miniony okres to sukcesy w postaci kwalifikacji zespołu seniorów do mistrzostw  świata i seniorek do mistrzostw Europy. Za awans reprezentacji mężczyzn osobisty list gratulacyjny do ZPRP skierował prezydent IHF, dr Hassan Moustafa.
– W niższych kategoriach wiekowych nie było już tak wspaniale. Duże nadzieje wiążemy z akcją  „Szczypiorniak na Orlikach”. W tegorocznej, trzeciej edycji udział wzięło ponad 14 tys. zawodników i zawodniczek. Chcemy, aby piłka ręczna wróciła do szkół – podkreślił prezes Kraśnicki. 

Zapowiedział, że wspólnie Ministerstwem Sportu i Turystyki przygotowywany jest wniosek o utworzenie 32 ośrodków piłki ręcznej w 16 województwach. W ostatnim roku podpisano umowy o współpracę z federacjami z Iranu i Rosji. Podobne porozumienie przygotowywane jest z federacją hiszpańską. 

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przedstawiła protokół stwierdzający prawomocność Walnego Zgromadzenia, w którym uczestniczyło 65 na 78 delegatów uprawnionych do głosowania, co stanowiło 83,6% i oznaczało, że osiągnięto kworum.
I Wiceprezes i dyrektor biura ZPRP Henryk Szczepański przedstawił sprawozdanie finansowe ZPRP za 2013 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.

Fot. K Gucma (7)

Sprawozdanie podsumowujące działalność Komisji Rewizyjnej ZPRP, która w omawianym okresie zebrała się siedmiokrotnie, przedstawił przewodniczący, Zbigniew Tarczykowski.

Na zakończenie obrad delegaci przez głosowanie przyjęli: sprawozdanie Zarządu ZPRP, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPRP oraz sprawozdanie finansowe ZPRP za 2013 rok oraz zaaprobowali uchwały – w sprawie zwiększenia funduszu własnego ZPRP a także w sprawie Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP.

SKLEP KIBICA

Kup koszulkę reprezentacji

Pin It on Pinterest